konstnärskollektivet

Vi är ett konstnärskollektiv bestående av fyra gravt synskadade konstnärer; Cia, Milla, Frida och Adele. Du kan läsa mer om oss som konstnärer och individer under om oss i toppmenyn.

Under 2019 kommer vi skapa en konstutställning under namnet ”Ett mörker av ljus.” Mörkret är det vi inte kan se men för oss som är gravt synskadade kan mörkret bestå av bländande ljus, synbortfall eller fläckar I synfältet. Ett mörker kan te sig på många olika sätt, även i form av känslor, utanförskap och otillgänglighet, en avsaknad av delaktighet. Mörkret kan vara att inte fått lära sig punktskrift eller nedsatt känsel fingertopparna. Vi vill därför använda punktskriften och konsten som verktyg för att berätta om mörkret och synbortfallet som vi navigerar vår vardag i.

Utställningen “Ett mörker av ljus” kommer ställas ut i Wadköping i november 2019.